Đại hội Hiệp hội Bao bì Việt Nam (VINPAS) - Nhiệm kỳ IV
CHÀO MỪNG
ĐẠI HỘI HIỆP HỘI BAO BÌ VIỆT NAM
NHIỆM KỲ IV, 2023 - 2028
XEM THÊM →

Chúng tôi làm Bao bì

Hiệp hội Bao bì Việt Nam được thành lập lập năm 2001,
bao gồm hội viên là: Công dân, tổ chức có tư cách pháp nhân theo qui định của pháp luật Việt Nam,
hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, sử dụng, nghiên cứu và quản lý có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến ngành công nghiệp bao bì.

Coatings Expo Vietnam 2023, Paper Vietnam 2023, Rubber & Tyre Vietnam 2023, Plastech Vietnam 2023 – Triển lãm và Hội thảo quốc tế chuyên ngành Sơn phủ, Giấy, Cao su và Nhựa