12/3/2023

Thư ngỏ

 HIỆP HỘI BAO BÌ VIỆT NAM 

Số: 01/CV-HHBB

V/v: Mời các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp

          gia nhập Hiệp hội Bao bì Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2020

Kính gửi: Quý Anh, Chị, Doanh nghiệp,

Hiệp hội Bao bì Việt Nam (VINPAS)

được thành lập năm 2001, bao gồm hội viên là: Công dân, tổ chức có tư cách pháp nhân theo qui định của pháp luật Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, sử dụng, nghiên cứu và quản lý có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến ngành công nghiệp bao bì.

Hoạt động của Hiệp hội nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả.

Hội viên được hưởng các quyền lợi sau:

 1. Được Hiệp hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.
 2. Được Hiệp hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội, được tham gia các hoạt động do Hiệp hội tổ chức.
 3. Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Hiệp hội theo quy định của Hiệp hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.
 4. Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra Hiệp hội theo quy định của Hiệp hội.
 5. Được giới thiệu hội viên mới.
 6. Được khen thưởng theo quy định của Hiệp hội.

Cụ thể:

 • Được mời tham gia các khóa huấn luyện, miễn phí hoặc có giảm giá. Nếu cần thiết Hiệp hội có thể giúp tổ chức khóa huấn luyện tại doanh nghiệp;
 • Được mời tham gia các hội thảo, miễn phí hoặc có giảm giá;
 • Khi có yêu cầu được chuyên gia của Hiệp hội tư vấn về kỹ thuật, công nghệ, quản trị cải thiện năng suất;
 • Được giới thiệu các nhà cung cấp nguyên vật liệu, thiết bị, các thị trường, các đối tác liên kết, ….;
 • Hội viên mới tham gia Hiệp hội sẽ được đăng thông tin giới thiệu trên trang web của Hiệp hội miễn phí trong thời hạn 01 tháng.

Nghĩa vụ của Hội viên:

đóng hội phí thường niên theo quy định của Ban Chấp hành Vinpas, hiện nay đang áp dụng mức 3.000.000đ/hội viên/năm.

Trân trọng kính mời Quý đơn vị gia nhập Hiệp hội Bao bì Việt Nam, cùng nhau xây dựng Hiệp hội ngày càng lớn mạnh.

Xin chân thành cám ơn và chào đón Quý đơn vị đến ngôi nhà chung của ngành bao bì Việt Nam.

Trân trọng./.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Sang