Hội thảo và Sự kiện

8/7/2024
Hội thảo và Sự kiện
Từ Drupa 2024 suy nghĩ công việc của người làm Bao bì
Từ Drupa 2024 suy nghĩ công việc của người làm Bao bì
No items found.
7/4/2024
Hội thảo và Sự kiện
Live Webinar - Tương lai của bao bì bền vững
Live Webinar - Tương lai của bao bì bền vững
No items found.
9/3/2024
Hội chợ - Triển lãm
Thư mời Drupa 2024
Thư mời Drupa 2024
No items found.
11/9/2023
Hội chợ - Triển lãm
Thư mời tham dự hội thảo tập huấn EPR ngày 14.09 tại TP.HCM
Thư mời tham dự hội thảo tập huấn EPR ngày 14.09 tại TP.HCM
No items found.
9/7/2023
Quản trị - Tư vấn - Huấn luyện
Workshop Phát triển Tổ trưởng Tài năng - In Ống đồng (04-05/08/2023)
Workshop Phát triển Tổ trưởng Tài năng - In Ống đồng (04-05/08/2023)
No items found.
11/11/2022
Hội thảo và Sự kiện
Công bố kết quả Giải thưởng Bao bì Việt Nam 2022
Công bố kết quả Giải thưởng Bao bì Việt Nam 2022
No items found.