Hội thảo và Sự kiện
7/4/2024

Live Webinar - Tương lai của bao bì bền vững

Live Webinar - Tương lai của bao bì bền vững

Diễn giả: Mr. Mike Simoni
Giám đốc Phát triển Bền vững Toàn cầu tại tập Đoàn DIC/Sun Chemical 

Ngày & giờ:  Apr 11, 2024 11:00 AM in (Vietnam time) 

Địa điểm: Zoom Webinar (Khi bạn đã đăng ký, liên kết để tham gia sẽ được gửi cho bạn)

Sự mô tả

Sẵn sàng cách mạng hóa cách tiếp cận của bạn đối với bao bì bền vững? Đi đầu trong đổi mới với hội thảo trực tuyến và Khám phá giải pháp độc đáo của tập đoàn DIC:

✔️ DIC chống biến đổi khí hậu như thế nào, Kinh tế tuần hoàn và Khung ESG đang phát triển của chúng tôi 

✔️ Danh mục sản phẩm bền vững của DIC: Sản phẩm và giải pháp

✔️ Mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính của Tập đoàn DIC

Đăng ký tìm hiểu tương lai của bao bì bền vững cùng DIC APAC

Đăng ký tại: Links 

Tham khảo thêm: https://www.sunchemical.com/sustainability/

Về diễn giả:

Mr. Mike Simoni

  • Giám đốc Phát triển Bền vững Toàn cầu tại tập Đoàn DIC/Sun Chemical 
  • Mike Simoni tốt nghiệp chuyên nhành Hóa học Tự nhiên và Tài nguyên của Đại học Brunel. Ông đã làm việc trong ngành mực in được 37 năm với 30 năm làm việc tại Sun Chemical.
  • Mr.Mike đã dành 16 năm đầu tiên tại Sun Chemical trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm bền vững , tiếp theo là 10 năm quản lý sản phẩm và quy định. Trong hai năm qua, Mike là Giám đốc Bền vững Toàn cầu tại Sun Chemical.
  • Mike đã tham gia vào Hiệp hội Thương mại Mực in Châu Âu (EuPIA) trong 14 năm qua và hiện là chủ tịch của EuPIA PIFood.

Xem tất cả Bài viết liên quan