Thông tin Hiệp hội

1/8/2023
Thông tin Hiệp hội
Thông báo Giải thưởng Bao bì Việt Nam
Thông báo Giải thưởng Bao bì Việt Nam
No items found.
9/7/2023
Quản trị - Tư vấn - Huấn luyện
Workshop Phát triển Tổ trưởng Tài năng - In Ống đồng (04-05/08/2023)
Workshop Phát triển Tổ trưởng Tài năng - In Ống đồng (04-05/08/2023)
No items found.
19/6/2023
Thông tin Hiệp hội
"Chúng tôi làm Bao bì": 45 ngày và những thống kê biết nói
"Chúng tôi làm Bao bì": 45 ngày và những thống kê biết nói
No items found.
29/5/2023
Đại hội và Hội nghị
Đại hội Hiệp hội Bao bì Việt Nam nhiệm kỳ IV (2023 - 2028)
Đại hội Hiệp hội Bao bì Việt Nam nhiệm kỳ IV (2023 - 2028)
No items found.
14/5/2023
Đại hội và Hội nghị
Hoạt động chính Nhiệm kỳ IV (3/7): Bao bì bền vững
Hoạt động chính Nhiệm kỳ IV (3/7): Bao bì bền vững
No items found.