Đại hội và Hội nghị
9/5/2023

Hoạt động chính Nhiệm kỳ IV (1/7): Kết nối doanh nghiệp bao bì với thị trường

ĐẠI HỘI HIỆP HỘI BAO BÌ VIỆT NAM NHIỆM KỲ IV | Phiếu lấy ý kiến

Nhằm hướng đến Đại hội Hiệp hội Bao bì Việt Nam - Nhiệm kỳ IV (2023 - 2028), sẽ được tổ chức vào ngày 26/5/2023; Hiệp hội Bao bì Việt Nam mời các anh, chị đóng góp ý kiến về một số nội dung cho nhiệm kỳ mới này.

Hoạt động chính Nhiệm kỳ IV (1/7): Kết nối doanh nghiệp bao bì với thị trường

HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA HIỆP HỘI BAO BÌ VIỆT NAM - NHIỆM KỲ IV

1- Kết nối doanh nghiệp bao bì với thị trường

Mục tiêu:

  • Làm cầu nối giữa doanh nghiệp bao bì với các ngành hàng lớn;
  • Tạo cơ hội để doanh nghiệp bao bì tiếp cận với các chuỗi cung ứng.

Giải pháp:

  • Kết nối doanh nghiệp bao bì với những ngành hàng quan trọng, có kết hợp với các ngành hàng được chọn trong Giải thưởng Bao bì Việt Nam. Trước mắt năm 2023 tổ chức “Bàn tròn gặp gỡ doanh nghiệp chế biến thủy hải sản và doanh nghiệp bao bì”;
  • Tổ chức gian hàng của Vinpas tại các hội chợ trong nước nhằm giới thiệu doanh nghiệp bao bì;
  • Tổ chức đoàn tham gia hội chợ và tham quan doanh nghiệp bao bì ngoài nước.

Tổng hợp các Phiếu lấy ý kiến về hoạt động Hiệp hội Bao bì Việt Nam nhiệm kỳ IV

Xu hướng cơ bản của công nghiệp bao bì Việt Nam

* Hoạt động chính của Nhiệm kỳ kỳ IV

  1. [Hoạt động chính của Nhiệm kỳ kỳ IV] 1. Kết nối doanh nghiệp bao bì với thị trường
  2. [Hoạt động chính của Nhiệm kỳ kỳ IV] 2. Nâng cao năng lực nội sinh của doanh nghiệp bao bì