Đại hội và Hội nghị
14/5/2023

Hoạt động chính Nhiệm kỳ IV (3/7): Bao bì bền vững

ĐẠI HỘI HIỆP HỘI BAO BÌ VIỆT NAM NHIỆM KỲ IV | Phiếu lấy ý kiến

Hướng đến Đại hội Hiệp hội Bao bì Việt Nam - Nhiệm kỳ IV (2023 - 2028) - sẽ được tổ chức vào ngày 26/5/2023 - Hiệp hội Bao bì Việt Nam kính mời các anh, chị đóng góp ý kiến phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới.

Hoạt động chính Nhiệm kỳ IV (3/7): Bao bì bền vững

HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA HIỆP HỘI BAO BÌ VIỆT NAM - NHIỆM KỲ IV

Bao bì bền vững

Mục tiêu:

  • Cung cấp thông tin (luật pháp, công nghệ, nguyên vật liệu, …) kịp thời;
  • Hỗ trợ hội viên khi có yêu cầu.

Giải pháp:

  • Thường xuyên cập nhật chính sách cung cấp cho hội viên cũng như giúp hội viên hiểu đúng chính sách, để thực hiện đúng;
  • Tư vấn, phản biện chính sách liên quan đến doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp bao bì nói riêng;
  • Lập nhóm chuyên gia trợ giúp hội viên.