6/10/2023

Giới thiệu Danh bạ hội viên Chúng tôi làm Bao bì

Ban Chấp hành Hiệp hội Bao bì Việt Nam (Vinpas) xúc tiến các hoạt động thiết thực đồng hành cùng Hội viên, cùng Hội viên tạo ra cơ hội mới trong kinh doanh.

Một trong những hoạt động đó là xây dựng trang danh bạ điện tử “CHÚNG TÔI LÀM BAO BÌ”, nhằm tạo điều kiện cho Hội viên quảng bá thương hiệu, tìm cơ hội bán hàng, tìm đối tác cung ứng nguyên vật liệu, thiết bị, công nghệ, ... cũng như xây dựng các liên doanh, liên kết.

Vinpas phối hợp với Công ty E-PrintPack trong việc xây dựng và điều hành trang danh bạ điện tử này.

Quý Anh Chị có thể truy cập dùng thử tại địa chỉ: hoivien.hhbb.vn

Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến góp ý của Quý Anh Chị để trang danh bạ này ngày càng cải tiến, trở thành một kênh cung cấp thông tin hữu ích cho nhu cầu tìm hiểu về thị trường bao bì Việt Nam.

Trân trọng cám ơn.