Kỹ thuật Bao bì

20/4/2023
Kỹ thuật Bao bì
Nhiễm tạp dầu khoáng (MOSH/MOAH) trong thực phẩm
Nhiễm tạp dầu khoáng (MOSH/MOAH) trong thực phẩm
No items found.
31/10/2022
Kỹ thuật Bao bì
3 giai đoạn chính trong quá trình phân hủy sinh học
3 giai đoạn chính trong quá trình phân hủy sinh học
No items found.
31/10/2022
Kỹ thuật Bao bì
Túi tự huỷ sinh học là gì? Chọn sao cho đúng chuẩn
Túi tự huỷ sinh học là gì? Chọn sao cho đúng chuẩn
No items found.
30/10/2022
Kỹ thuật Bao bì
Những điều cần biết về chỉ số MOAH, MOSH trong bao bì
Những điều cần biết về chỉ số MOAH, MOSH trong bao bì
No items found.
11/5/2022
Hội thảo và Sự kiện
Chuỗi hội thảo trực tuyến "Bao bì xanh vì trái đất xanh"
Chuỗi hội thảo trực tuyến "Bao bì xanh vì trái đất xanh"
No items found.
3/7/2019
Kỹ thuật Bao bì
Tiêu chuẩn, quy định Việt Nam về Bao bì
Tiêu chuẩn, quy định Việt Nam về Bao bì
No items found.