12/3/2023

Ban Chấp Hành Hiệp hội Bao bì Việt Nam - Nhiệm kỳ III

1. Ông NGUYỄN NGỌC SANG

 • CHỦ TỊCH, THƯỜNG TRỰC, CHỦ NHIỆM UB GIẢI THƯỞNG VINPAS
 • Chủ tịch HĐTV - Công Ty TNHH Đầu tư - Tư vấn - Đào tạo Nhân Khang

2. Ông NGUYỄN NHÂN PHƯỢNG

 • PHÓ CHỦ TỊCH, UV UB HUẤN LUYỆN, TƯ VẤN DOANH NGHIỆP
 • Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc – Công ty TNHH Giấy & Bao Bì Phú Giang

3. Ông PHẠM NHẬT THĂNG

 • PHÓ CHỦ TỊCH, CHỦ NHIỆM UB PHÁT TRIỂN HV VÀ XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI (PHỤ TRÁCH MIỀN BẮC), UV UB GIẢI THƯỞNG VINPAS

4. Ông PHAN QUANG THUẬN

 • PHÓ CHỦ TỊCH, UV UB PT HV VÀ XD TC (PHỤ TRÁCH MIỀN TÂY NAM BỘ)
 • Giám đốc – Công ty TNHH Bao bì Miền Tây 3

5. Ông NGUYỄN ĐÌNH HƯƠNG

 • PHÓ CHỦ TỊCH, UV UB PT HV VÀ XD TC (PHỤ TRÁCH MIỀN TRUNG), PHỤ TRÁCH BB HỘP GIẤY

6. Ông NGUYỄN NGỌC MINH THY

 • PHÓ CHỦ TỊCH, CHỦ NHIỆM UB KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, UV UB GIẢI THƯỞNG VINPAS
 • UV HĐTV, Tổng Giám Đốc - Tổng Công Ty Liksin

7. Ông TRẦN TRANG BÌNH

 • UV BCH, UV UB KH & CN
 • Phó Giám đốc điều hành - Công ty CP Bao bì Biên Hòa

8. Ông DƯƠNG VĂN CÀO

 • UV BCH, UV UB PT HV VÀ XD TC (PHỤ TRÁCH KV TP HCM)

9. Ông HOÀNG CHÍ DŨNG

 • UV BCH, PHỤ TRÁCH BAO BÌ CARTON SÓNG
 • Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc – Công ty Bao bì Hoa Việt

10. Ông HUỲNH ĐỨC

 • UV BCH, PHỤ TRÁCH BB NHỰA CỨNG
 • Giám đốc - CTY TNHH SX TM Nam Long Phát

11. Bà LÊ THỊ NHƯ HẠNH

 • UV BCH, CHỦ NHIỆM UB LIÊN KẾT & HỢP TÁC
 • Chủ tịch HĐQT – Công ty CP In – Bao bì An Phú

12. Ông PHẠM CÔNG HƯNG

 • UV BCH, UV UB LIÊN KẾT & HỢP TÁC
 • Giám đốc – Công ty TNHH Thương mại Nam Hải

13. Bà NGUYỄN THỊ NGỌC MAI

 • UV BCH, UV UB LIÊN KẾT & HỢP TÁC
 • Giám đốc – Công ty CP XNK SX Gia Công & Bao bì

14. Bà LƯƠNG THỊ THÚY NGÂN

 • UV BCH, TỔNG THƯ KÝ

15. Ông CAO HỒNG QUANG

 • UV BCH, CHỦ NHIỆM UB THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG

16. Ông BÙI MẠNH TÂN

 • UV BCH, CHỦ NHIỆM UB HUẤN LUYỆN, TƯ VẤN DN
 • Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc – Công ty TNHH An Thịnh

17. Ông NGUYỄN QUYẾT THẮNG

 • UV BCH, UV UB THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG
 • Giám đốc – Công ty CP SX & XNK Bao bì

18. Ông LÊ ĐỨC TIẾN

 • UV BCH, UV UB KH & CN
 • Chủ tịch HĐQT - Công ty TNHH Đức Anh

19. Ông LÊ MINH TRIẾT

 • UV BCH, PHỤ TRÁCH BB NHỰA MỀM
 • Giám đốc – Công ty Bao bì & Mực In Việt Nam

20. Ông NGUYỄN HOÀI VINH

 • UV BCH, UV UB THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG
 • Giám đốc - Công ty CP In và Bao bì Bình Thuận

21. Ông NGUYỄN THÀNH VINH

 • UV BCH, PHỤ TRÁCH NHÃN HÀNG
 • Phó Giám đốc – Công ty CP In Nhãn hàng An Lạc