Quản trị - Tư vấn - Huấn luyện

10/10/2023
Quản trị - Tư vấn - Huấn luyện
Trang vàng các giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp
Trang vàng các giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp
No items found.
6/8/2023
Quản trị - Tư vấn - Huấn luyện
Vai trò của phụ nữ trong công nghiệp bao bì
Vai trò của phụ nữ trong công nghiệp bao bì
No items found.
9/7/2023
Quản trị - Tư vấn - Huấn luyện
Workshop Phát triển Tổ trưởng Tài năng - In Ống đồng (04-05/08/2023)
Workshop Phát triển Tổ trưởng Tài năng - In Ống đồng (04-05/08/2023)
No items found.
5/8/2022
Quản trị - Tư vấn - Huấn luyện
Chuyển Đổi Số cho Ngành In và Bao Bì (Phần 4)
Chuyển Đổi Số cho Ngành In và Bao Bì (Phần 4)
Công ty TNHH EPRINTPACK
1/8/2022
Quản trị - Tư vấn - Huấn luyện
Phát Triển Kỹ Năng Quản Trị Với TWI
Phát Triển Kỹ Năng Quản Trị Với TWI
Công ty TNHH Đầu tư - Tư vấn - Đào tạo Nhân Khang
20/7/2022
Quản trị - Tư vấn - Huấn luyện
Chuyển Đổi Số cho Ngành In và Bao Bì (Phần 3)
Chuyển Đổi Số cho Ngành In và Bao Bì (Phần 3)
Công ty TNHH EPRINTPACK
13/7/2022
Quản trị - Tư vấn - Huấn luyện
Chuyển Đổi Số cho Ngành In và Bao Bì (Phần 2)
Chuyển Đổi Số cho Ngành In và Bao Bì (Phần 2)
Công ty TNHH EPRINTPACK
30/11/2021
Quản trị - Tư vấn - Huấn luyện
Chuyển Đổi Số cho Ngành In và Bao Bì (Phần 1)
Chuyển Đổi Số cho Ngành In và Bao Bì (Phần 1)
Công ty TNHH EPRINTPACK
16/11/2020
Quản trị - Tư vấn - Huấn luyện
Chúc mừng khóa 01 TWI - Lớp JI (Kỹ Năng Chỉ Dẫn Việc) đã diễn ra thành công!
Chúc mừng khóa 01 TWI - Lớp JI (Kỹ Năng Chỉ Dẫn Việc) đã diễn ra thành công!
No items found.