Quản trị - Tư vấn - Huấn luyện
16/11/2020

Chúc mừng khóa 01 TWI - Lớp JI (Kỹ Năng Chỉ Dẫn Việc) đã diễn ra thành công!

Chúc mừng khóa 01 TWI - Lớp JI (Kỹ Năng Chỉ Dẫn Việc) đã diễn ra thành công!

Chúc mừng Khóa 01 TWI -  Lớp JI (Kỹ năng Chỉ dẫn việc) đã diễn ra thành công!

Lớp JI đầu tiên do Vinpas tổ chức vào ngày 14 và 15/11/2020  tại Văn phòng Hiệp hội. Lớp có 12 Học viên đến từ 05 Công ty: In Trần Phú, In Bao bì An Bình, Phát Tài, Việt Can, CA An Tech.

Học viên đánh giá tốt về nội dung huấn luyện và đã lập kế hoạch áp dụng ngay kỹ năng Chỉ dẫn việc tại đơn vị.

HIỆP HỘI BAO BÌ VIỆT NAM
HIỆP HỘI BAO BÌ VIỆT NAM
HIỆP HỘI BAO BÌ VIỆT NAM

Từ khoá:
Xem tất cả Bài viết liên quan
Hiện tại chưa có bài viết liên quan đến chủ đề này.