Quản trị - Tư vấn - Huấn luyện
29/8/2023

Doanh nghiệp Việt Nam đã sẵn sàng Chuyển đổi số? - “Báo cáo thường niên chuyển đổi số doanh nghiệp năm 2022”

Văn phòng Vinpas trân trọng giới thiệu “Báo cáo thường niên chuyển đổi số doanh nghiệp năm 2022”.

Doanh nghiệp Việt Nam đã sẵn sàng Chuyển đổi số? - “Báo cáo thường niên chuyển đổi số doanh nghiệp năm 2022”

Đây là ấn phẩm thường niên trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số (CĐS) giai đoạn 2021-2025 do Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai, Báo cáo cung cấp bức tranh tổng thể và cập nhật về tình hình và xu hướng CĐS trên thế giới và tại Việt Nam, phân tích mức độ sẵn sàng CĐS của doanh nghiệp và đưa ra những góc nhìn chuyên gia với một số bài học thành công của một số doanh nghiệp điển hình tiến hành CĐS thành công. 

Báo cáo được xây dựng dựa trên khảo sát 1000 doanh nghiệp trên cả nước đến từ nhiều lĩnh vực, ngành nghề như: Nông, lâm, thủy sản; Công nghiệp chế biến, chế tạo; Bán buôn và bán lẻ; Giáo dục đào tạo;… thông qua các hoạt động trong khuôn khổ của Chương trình.

TẢI NỘI DUNG BÁO CÁO 

Kết quả khảo sát năm 2022 cho thấy những bước trưởng thành đáng kể của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong hành trình CĐS so với năm 2021.
  • Thứ nhất, năm 2022, số lượng các doanh nghiệp được khảo sát đang tiến hành CĐS có dấu hiệu gia tăng và nhiều doanh nghiệp cũng đã dành ngân sách cụ thể cho hoạt động này dù ít hay nhiều. Sự thay đổi này chủ yếu đến sự trưởng thành trong nhận thức, kỹ năng và kinh nghiệm liên quan tới CĐS của lãnh đạo và đội ngũ nhân lực của doanh nghiệp.
  • Thứ hai, các doanh nghiệp đã có bước tiến về áp dụng các công nghệ số trong nghiệp vụ tiếp thị, phân phối, bán hàng đa kênh giúp gia tăng trải nghiệm và chăm sóc khách hàng tốt hơn. Công nghệ số cũng được áp dụng phổ biến hơn trong một số nghiệp vụ như quản lý hàng tồn kho, dây chuyền sản xuất, quản lý mua hàng. Nhiều doanh nghiệp đã số hóa dữ liệu và chuẩn hóa quy trình để tiến tới chuyển đổi số ở phạm vi rộng và đồng bộ hơn.
    Tuy vậy, việc áp dụng công nghệ số tại nhiều doanh nghiệp mà đặc biệt là DNNVV vẫn mang tính cục bộ và rời rạc do thiếu mục tiêu, kế hoạch cũng như chiến lược thực hiện CĐS một cách rõ ràng ngay từ đầu. Vì vậy mà việc đầu tư CĐS vẫn chưa mang lại thành công như mong đợi ở nhiều doanh nghiệp.
  • Thứ ba, phân tích mức độ sẵn sàng của các doanh nghiệp (chủ yếu là DNNVV) cho thấy doanh nghiệp trong hầu hết các ngành đã sẵn sàng cho sự chuyển đổi lên môi trường số. Tuy nhiên, từng lĩnh vực có mức độ sẵn sàng CĐS khác nhau đòi hỏi xây dựng lộ trình khéo léo để phù hợp với đặc trưng của từng doanh nghiệp và từng ngành nghề.
  • Thứ tư, định hướng và chiến lược, con người và tổ chức, trải nghiệm khách hàng và bán hàng đa kênh là 3 khía cạnh có mức độ sẵn sàng chuyển đổi số tốt nhất. Quản trị rủi ro vẫn là điểm hạn chế của hầu hết các doanh nghiệp trong các lĩnh vực, ngành nghề.
  • Thứ năm, các doanh nghiệp dù có đủ nhận thức, kiến thức về CĐS nhưng lại khó có thể tự mình thực hiện quá trình thay đổi mang tính toàn diện này. Vì vậy, việc hỗ trợ, tư vấn về lộ trình CĐS, hỗ trợ ứng dụng giải pháp CĐS phù hợp là thực sự cần thiết trong giai đoạn tiếp theo

TẢI NỘI DUNG CHI TIẾT

Nguồn: 

Xem tất cả Bài viết liên quan
Hiện tại chưa có bài viết liên quan đến chủ đề này.