Quản trị - Tư vấn - Huấn luyện
10/10/2023

Trang vàng các giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp

Trang vàng giải pháp chuyển đổi số (CĐS) là bộ cơ sở dữ liệu (CSDL) về các giải pháp CĐS cho doanh nghiệp (DN) đầu tiên và chính thức được công bố, góp phần quan trọng cung cấp thông tin, kết nối giải pháp cho cộng đồng DN khi thực hiện CĐS.

Trang vàng các giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp

Trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ DN CĐS giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), Cục Phát triển DN đã phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua Dự án thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của DN nhỏ và vừa (SME) (LinkSME) tổ chức Hội nghị Công bố và Kết nối Trang vàng giải pháp CĐS. Đây là bộ CSDL về các giải pháp CĐS cho DN đầu tiên và chính thức được công bố, góp phần quan trọng vào cung cấp thông tin, kết nối giải pháp cho cộng đồng DN khi thực hiện CĐS.

CSDL các giải pháp CĐS trong Trang vàng được rà soát và đánh giá, phân loại thông qua 3 bước. Thứ nhất là tạo bộ tiêu chí và câu hỏi khảo sát, thứ hai là công bố rộng rãi, mời các DN cung cấp giải pháp CĐS trên toàn quốc tham gia. Và thứ ba là sàng lọc và đánh giá chi tiết tìm ra 40 DN cung cấp giải pháp CĐS phổ biến, phù hợp với các hoạt động của DN, đặc biệt là SME, từ đó tiến hành thẩm định trực tiếp đối với từng giải pháp.

04 nhóm nghiệp vụ các giải pháp CĐS được rà soát tại ấn phẩm bao gồm:

  1. Nhóm giải pháp chung cho nhiều lĩnh vực, ngành nghề (56%);
  2. Nhóm giải pháp sản xuất (14%);
  3. Nhóm giải pháp hạ tầng và quản lý thông tin (10%);
  4. Nhóm giải pháp đặc thù (20%) của ngành y tế, xăng dầu, ngành vận tải và kho, ngành truy xuất nguồn gốc.

💾 Tải nội dung Trang vàng tại đây

Nguồn: Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số Giai đoạn 2021 - 2025

Xem tất cả Bài viết liên quan