Thông báo

3/1/2024
Thông tin Hiệp hội
Lần đầu công bố: CHUYÊN GIA CỦA VINPAS
Lần đầu công bố: CHUYÊN GIA CỦA VINPAS
No items found.
10/10/2023
Thông báo
Giải thưởng Bao bì Việt Nam 2024
Giải thưởng Bao bì Việt Nam 2024
No items found.
15/8/2023
Hội chợ - Triển lãm
Triển lãm Quốc tế Giấy và Bao bì Việt Nam - VPPE 2024
Triển lãm Quốc tế Giấy và Bao bì Việt Nam - VPPE 2024
No items found.
1/8/2023
Thông tin Hiệp hội
Thông báo Giải thưởng Bao bì Việt Nam
Thông báo Giải thưởng Bao bì Việt Nam
No items found.
9/7/2023
Quản trị - Tư vấn - Huấn luyện
Workshop Phát triển Tổ trưởng Tài năng - In Ống đồng (04-05/08/2023)
Workshop Phát triển Tổ trưởng Tài năng - In Ống đồng (04-05/08/2023)
No items found.
19/6/2023
Thông tin Hiệp hội
"Chúng tôi làm Bao bì": 45 ngày và những thống kê biết nói
"Chúng tôi làm Bao bì": 45 ngày và những thống kê biết nói
No items found.
11/11/2022
Hội thảo và Sự kiện
Công bố kết quả Giải thưởng Bao bì Việt Nam 2022
Công bố kết quả Giải thưởng Bao bì Việt Nam 2022
No items found.