Thông báo
8/6/2023

Công văn về việc Hoa Kỳ nhận hồ sơ yêu cầu điều tra chống bán phá giá với túi mua hàng bằng giấy nhập khẩu từ Việt Nam

Văn phòng Hiệp hội Bao bì Việt Nam kính chuyển Quý hội viên Công văn của Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công Thương) về việc Hoa Kỳ nhận hồ sơ yêu cầu điều tra chống bán phá giá với túi mua hàng bằng giấy nhập khẩu từ Việt Nam

Công văn về việc Hoa Kỳ nhận hồ sơ yêu cầu điều tra chống bán phá giá với túi mua hàng bằng giấy nhập khẩu từ Việt Nam
Hiện tại chưa có bài viết liên quan đến chủ đề này.