Thông báo
11/5/2023

Thư triệu tập Đại hội Hiệp hội Bao bì Việt Nam nhiệm kỳ IV (2023 - 2028) - Ngày 26/5/2023

ĐẠI HỘI HIỆP HỘI BAO BÌ VIỆT NAM NHIỆM KỲ IV | Thư triệu tập Hội viên

Thư triệu tập Đại hội Hiệp hội Bao bì Việt Nam nhiệm kỳ IV (2023 - 2028) - Ngày 26/5/2023

Hiệp hội Bao bì Việt Nam trân trọng thông báo và kính mời các Hội viên cử đại diện tham dự Đại hội Hiệp hội Bao bì Việt Nam nhiệm kỳ IV (2023 - 2028)

Thời gian và Địa điểm

 • Ngày 26/5/2023 (thứ Sáu), Đại hội làm việc từ 08g30 đến 12g00
 • KHÁCH SAN VICTORY - 14 Võ Văn Tần, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM

Chương trình Đại hội:

 1. Báo cáo kết quả hoạt động và Báo cáo tài chính Nhiệm kỳ III (2017-2022)
 2. Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Nhiệm kỳ III (2017-2022)
 3. Báo cáo kiểm điểm của Ban Kiểm tra Nhiệm kỳ III (2017-2022)
 4. Thông qua Phương hướng hoạt động Nhiệm kỳ IV (2023-2028)
 5. Thông qua Tờ trình mức thu hội phí
 6. Thông qua Quy tắc đạo đức nghề nghiệp
 7. Thông qua dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung
 8. Tham luận
 9. Bầu cử Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Nhiệm kỳ IV (2023-2028)
 10. Ký kết các thỏa thuận hợp tác
 11. Khen thưởng 

Thư triệu tập, chương trình, phiếu đăng ký đính kèm. Thư triệu tập bản giấy sẽ được gửi tới Quý Đại biểu bằng đường bưu điện.

Thư triệu tập Đại hội Hiệp hội Bao bì Việt Nam nhiệm kỳ IV


Để công tác chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý Hội viên xác nhận tham dự trước ngày 17/5/2023 theo mẫu: Tải mẫu


Hiệp hội xin trân trọng kính mời và cảm ơn Quý Hội viên./.

Hiện tại chưa có bài viết liên quan đến chủ đề này.