Đại hội và Hội nghị
16/5/2023

Hoạt động chính Nhiệm kỳ IV (5/7): Thông tin kịp thời, có định hướng

ĐẠI HỘI HIỆP HỘI BAO BÌ VIỆT NAM NHIỆM KỲ IV | Phiếu lấy ý kiến

Hướng đến Đại hội Hiệp hội Bao bì Việt Nam - Nhiệm kỳ IV (2023 - 2028) - sẽ được tổ chức vào ngày 26/5/2023 - Hiệp hội Bao bì Việt Nam kính mời các anh, chị đóng góp ý kiến phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới.

Hoạt động chính Nhiệm kỳ IV (5/7): Thông tin kịp thời, có định hướng

HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA HIỆP HỘI BAO BÌ VIỆT NAM - NHIỆM KỲ IV

Thông tin kịp thời, có định hướng

Mục tiêu:

  • Đáp ứng thông tin hữu ích và kịp thời cho hội viên;
  • Chú ý những thông tin thị trường, kỹ thuật, công nghệ.

Giải pháp:

  • Nâng cao chất lượng trang web Vinpas và các nền tảng có sẵn nhằm đưa thông tin kịp thời;
  • Duy trì và nâng cao chất lượng bản tin “Chúng tôi làm bao bì” (Tin nóng được đề xuất đổi tên);
  • Hình thành các diễn đàn để trao đổi, kết nối.