Đại hội và Hội nghị
15/5/2023

Hoạt động chính Nhiệm kỳ IV (4/7): Chuyển đổi số của doanh nghiệp bao bì

ĐẠI HỘI HIỆP HỘI BAO BÌ VIỆT NAM NHIỆM KỲ IV | Phiếu lấy ý kiến

Hướng đến Đại hội Hiệp hội Bao bì Việt Nam - Nhiệm kỳ IV (2023 - 2028) - sẽ được tổ chức vào ngày 26/5/2023 - Hiệp hội Bao bì Việt Nam kính mời các anh, chị đóng góp ý kiến phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới.

Hoạt động chính Nhiệm kỳ IV (4/7): Chuyển đổi số của doanh nghiệp bao bì

HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA HIỆP HỘI BAO BÌ VIỆT NAM - NHIỆM KỲ IV

Chuyển đổi số của doanh nghiệp bao bì

Mục tiêu:

  • Đồng hành cùng doanh nghiệp bao bì trong quá trình hiểu, tìm thấy lợi ích, thấy rõ bước đi trong quá trình chuyển đổi số;
  • Thực hiện chuyển đổi số bắt đầu từ các giải pháp đơn giản dần đến toàn diện;
  • Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Giải pháp:

  • Cùng đối tác thực hiện trang danh bạ điện tử “Chúng tôi làm bao bì”;
  • Bằng nguồn lực sẵn có từ Vinpas, từ các hội viên phổ biến, tư vấn, hỗ trợ những giải pháp đơn giản nhưng hữu hiệu cho quá trình chuyển đổi số;
  • Từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu cho ngành bao bì.

Hiện tại chưa có bài viết liên quan đến chủ đề này.