Đại hội và Hội nghị
4/5/2023

Xu hướng cơ bản của công nghiệp bao bì Việt Nam

ĐẠI HỘI HIỆP HỘI BAO BÌ VIỆT NAM NHIỆM KỲ IV | Phiếu lấy ý kiến

Nhằm hướng đến Đại hội Hiệp hội Bao bì Việt Nam - Nhiệm kỳ IV (2023 - 2028), sẽ được tổ chức vào ngày 26/5/2023; Hiệp hội Bao bì Việt Nam mời các anh, chị đóng góp ý kiến về một số nội dung cho nhiệm kỳ mới này.

Xu hướng cơ bản của công nghiệp bao bì Việt Nam

Xu hướng cơ bản của công nghiệp bao bì Việt Nam:

Nguồn ảnh: dezeen.com
  1. Gắn liền với các vùng kinh tế trọng điểm, với các ngành chế biến, trở thành thành tố quan trọng trong chuỗi cung ứng.
  2. Sự liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp bao bì là sự hợp tác thực chất, cùng nhau tìm cơ hội, cùng nhau phát triển. Cạnh tranh bằng năng suất, chất lượng, dịch vụ, … Một số doanh nghiệp vừa và nhỏ thành cỡ trung, số doanh nghiệp lớn tăng về số lượng, mạnh về thực lực và có vai trò dẫn dắt.
  3. Xu hướng bao bì xanh, bao bì bền vững; chuyển đổi số và thương mại điện tử; sự thay đổi trong thành phần dân cư, và xu hướng tiêu dùng mới sẽ có vai trò quan trọng từ thiết kế cấu trúc đến thiết kế đồ họa của bao bì.
  4. Bao bì nhựa vẫn là nhóm bao bì có sản lượng nhiều nhất, tuy vậy sự thay đổi là nhựa tái chế sẽ được sử dụng nhiều hơn. Bao bì giấy là nhóm có sản lượng lớn sau nhựa, sản lượng có chiều hướng tăng do sự phát triển của thương mại điện tử, mặc khác bao bì giấy với những nguyên vật liệu và kỹ thuật mới sẽ thay thế một phần bao bì nhựa.Xuất hiện nhiều hơn các “bao bì thông minh”, “bao bì linh hoạt”, …
  5. Kỹ thuật, công nghệ phát triển nhanh; chuyển đổi số từ xu hướng dần trở thành động lực; cạnh tranh ngày càng lớn từ các yếu tố nước ngoài; là những yếu tố thúc đẩy tiết giảm chi phí, cải thiện năng suất, hoàn thiện công cuộc tiêu chuẩn hóa và xây dựng hệ thống, đặt ra yêu cầu xây dựng “Nhà máy thông minh” của các doanh nghiệp bao bì.
  6. Các doanh nghiệp sản xuất bao bì và doanh nghiệp sản xuất, cung ứng nguyên vật liệu như: giấy, nhựa, mực in, hóa chất…; các nhà cung cấp thiết bị, phụ tùng, …; các tổ chức thẩm định, đánh giá, hình thành quan hệ đối tác ngày càng chặt chẽ

Tổng hợp các Phiếu lấy ý kiến về hoạt động Hiệp hội Bao bì Việt Nam nhiệm kỳ IV

Xu hướng cơ bản của công nghiệp bao bì Việt Nam

* Hoạt động chính của Nhiệm kỳ kỳ IV

  1. [Hoạt động chính của Nhiệm kỳ kỳ IV] 1. Kết nối doanh nghiệp bao bì với thị trường
  2. [Hoạt động chính của Nhiệm kỳ kỳ IV] 2. Nâng cao năng lực nội sinh của doanh nghiệp bao bì