Thông tin Doanh nghiệp

29/5/2024
Hội chợ - Triển lãm
Thư mời tham gia khu Packaging
Thư mời tham gia khu Packaging
No items found.
27/5/2024
Thông tin Doanh nghiệp
BOBST NOVACUT: hệ thống tay kê tự động trên máy bế
BOBST NOVACUT: hệ thống tay kê tự động trên máy bế
No items found.
7/4/2024
Hội thảo và Sự kiện
Live Webinar - Tương lai của bao bì bền vững
Live Webinar - Tương lai của bao bì bền vững
No items found.
18/8/2023
Tin tức Hội viên
Giới thiệu Công ty TNHH FSV Industry
Giới thiệu Công ty TNHH FSV Industry
Công TNHH FSV Industry
10/12/2021
Thông tin Doanh nghiệp
Nutifood Chọn Ecolean Để Khác Biệt Tại Việt Nam
Nutifood Chọn Ecolean Để Khác Biệt Tại Việt Nam
No items found.
12/7/2021
Thông tin Doanh nghiệp
Công Nghệ Epix® Tăng Cường Tính Năng Bao Bì Giấy
Công Nghệ Epix® Tăng Cường Tính Năng Bao Bì Giấy
No items found.
28/4/2021
Thông tin Doanh nghiệp
Nhà máy Màng Bopp Tú Phương đi vào sản xuất Năm 2021
Nhà máy Màng Bopp Tú Phương đi vào sản xuất Năm 2021
No items found.
2/12/2020
Thông tin Doanh nghiệp
Panoval Asia Limited
Panoval Asia Limited
No items found.