Thị trường Bao bì
6/1/2024

Bản tin Ngành giấy tháng 12/2023

BẢN TIN NGÀNH GIẤY là thông tin tổng hợp hàng tháng về thị trường bột giấy, giấy, đầu tư và công nghệ ngành giấy trong nước và thế giới… Bản tin được xuất bản mỗi tháng một số.

Bản tin Ngành giấy tháng 12/2023

Trong bản tin số 11 – tháng 12/2023 bao gồm:

1. Giá xuất – nhập khẩu bột giấy và giấy

2. Tình hình sản xuất – kinh doanh ngành giấy trong nước

3. Tin tức đầu tư- kinh tế

Giấy và Bột Giấy Châu Á (APP) thúc đẩy tăng trưởng thị trường Trung Đông và Châu Phi với các giải pháp đóng gói mới

Baotuo cung cấp giấy chuyền sản xuất Tissue tốc độ cao cho Giấy Hưng Thịnh

Thiết bị ngành giấy – Bơm bột giấy (Công ty ShangBaoLuo)

>>>XEM BẢN TIN THÁNG 12/2023

Nguồn: Bản Tin VPPA tháng 12/2023 - HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM