Thị trường Bao bì
3/12/2023

Bản tin Ngành giấy tháng 11/2023

BẢN TIN NGÀNH GIẤY là thông tin tổng hợp hàng tháng về thị trường bột giấy, giấy, đầu tư và công nghệ ngành giấy trong nước và thế giới… Bản tin được xuất bản mỗi tháng một số.

Bản tin Ngành giấy tháng 11/2023

Trong bản tin số 11 – tháng 11/2023 bao gồm:

  1. Giá xuất – nhập khẩu bột giấy và giấy
  2. Tình hình sản xuất – kinh doanh ngành giấy trong nước
  3. Tin tức đầu tư- kinh tế
  • Đoàn Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam tham dự Hội nghị Công nghiệp Giấy và Bột giấy Châu Á lần thứ 7
  • ABB mở rộng Trung tâm EURC phục vụ Ngành Giấy và Bột Giấy
  • Nhà máy Tái chế Giấy mới sẽ được xây dựng ở Đông Nam Queensland, Úc
  • Thiết bị ngành giấy – Bơm bột giấy (Công ty ShangBaoLuo)

  >>>XEM BẢN TIN THÁNG 11/2023

Nguồn: Bản Tin VPPA tháng 11/2023 - HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM