Thị trường Bao bì
1/11/2023

Bản tin Ngành giấy tháng 10/2023

BẢN TIN NGÀNH GIẤY là thông tin tổng hợp hàng tháng về thị trường bột giấy, giấy, đầu tư và công nghệ ngành giấy trong nước và thế giới… Bản tin được xuất bản mỗi tháng một số.

Bản tin Ngành giấy tháng 10/2023

Trong bản tin số 10 – tháng 10/2023 bao gồm:

  1. Giá xuất – nhập khẩu bột giấy và giấy
  2. Tình hình sản xuất – kinh doanh ngành giấy trong nước
  3. Tin tức đầu tư- kinh tế

Nhiều dấu ấn tại Hội Nghị Toàn Thể Chi Hội II- Hiệp Hội Giấy và Bột Giấy Việt Nam

Tối đa hóa khả năng tái chế của Bao Bì Giấy

Thiết bị ngành giấy – Bơm bột giấy (Công ty ShangBaoLuo)

  >>>XEM BẢN TIN THÁNG 10/2023

Nguồn: Bản Tin VPPA tháng 10/2023 - HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM

Hiện tại chưa có bài viết liên quan đến chủ đề này.