Thị trường Bao bì
1/10/2023

Bản tin Ngành giấy tháng 09/2023

BẢN TIN NGÀNH GIẤY là thông tin tổng hợp hàng tháng về thị trường bột giấy, giấy, đầu tư và công nghệ ngành giấy trong nước và thế giới… Bản tin được xuất bản mỗi tháng một số.

Bản tin Ngành giấy tháng 09/2023

Trong bản tin số 9 – tháng 9/2023 bao gồm:

  1. Giá xuất – nhập khẩu bột giấy và giấy
  2. Tình hình sản xuất – kinh doanh ngành giấy trong nước
  3. Tin tức đầu tư- kinh tế

Thị trường thực phẩm ở Anh lần đầu tiên xuất hiện khi Mondi ra mắt bao bì giấy có thể tái chế mới với Veetee

Paper Excellence Canada thông báo khởi động lại hoạt động sản xuất bột giấy kraft tại nhà máy Catalyst Crofton

Thiết bị ngành giấy – Bơm bột giấy (Công ty ShangBaoLuo)

  >>>XEM BẢN TIN THÁNG 9/2023

Nguồn: Bản Tin VPPA tháng 09/2023