Thị trường Bao bì
4/9/2023

Xu hướng bao bì ngành Dược nhằm tăng giá trị sản phẩm

Thị trường dược phẩm tại Việt Nam hứa hẹn những bước tiến dài trong tương lai. Chính phủ ra mục tiêu đến năm 2030 thuốc sản xuất trong nước đạt 80% số lượng sử dụng và 70% giá trị thị trường. Sự phát triển này cũng tạo cơ hội lớn cho ngành bao bì trong nước, khi tỉ trọng bao bì dược phẩm chiếm 5-10%. Vậy các doanh nghiệp dược và bao bì có thể áp dụng những hướng đi nào để tăng giá trị sản phẩm?

Xu hướng bao bì ngành Dược nhằm tăng giá trị sản phẩm

Những con số tiềm năng của thị trường dược phẩm

  • Dược phẩm BMI Research dự báo giá trị thị trường dược phẩm Việt Nam sẽ tăng đến 16,1 tỷ USD vào năm 2026, với tỷ lệ tăng trưởng kép lên tới 11%.
  • Theo nghiên cứu, người Việt Nam ngày càng chi nhiều hơn cho tiền thuốc, trung bình một người chi khoảng 6,7 USD tiền thuốc, và con số này đã tăng gấp 10 vào năm 2021.
  • Bức tranh quy mô dân số ở mức 100 triệu dân và tiếp tục tăng, số người từ 65 tuổi trở lên chiếm 11,9%. Những con số này hứa hẹn ngành dược sẽ có một tốc độ tăng trưởng còn nhanh hơn nữa, đặc biệt sau đại dịch Covid-19, nhận thức về việc chăm sóc sức khoẻ được đẩy lên một tầm cao mới.
  • Năm 2022, Việt Nam có 228 doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn WHO – GMP (con số này năm 2017 là 2), trong đó có 12 doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn GMP cao như EU, PICs, JAPAN, TCA. Con số này cho thấy bước tiến vượt bậc trong ngành công nghiệp dược Việt Nam.
  • Hiện tại, dược phẩm nội địa chiếm 46% tổng giá trị tiền thuốc điều trị, chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2025 thuốc sản xuất trong nước đạt 75% số lượng sử dụng và 60% giá trị thị trường. Con số này tới năm 2030 sẽ tăng lên 80% và 70%.

Xem chi tiết tại tài liệu tổng hợp Xu hướng bao bì ngành Dược với mục tiêu gia tăng giá trị sản phẩm do Propak Vietnam thực hiện: TẢI FILE

hoặc tại: Xu hướng bao bì ngành Dược nhằm tăng giá trị sản phẩm - ProPak Vietnam

Xem tất cả Bài viết liên quan