Thị trường Bao bì
1/6/2023

Bản tin Ngành giấy tháng 05/2023

BẢN TIN NGÀNH GIẤY là thông tin tổng hợp hàng tháng về thị trường bột giấy, giấy, đầu tư và công nghệ ngành giấy trong nước và thế giới… Bản tin được xuất bản mỗi tháng một số.

Bản tin Ngành giấy tháng 05/2023
Bản tin Ngành giấy tháng 05/2023
Bản tin Ngành giấy tháng 05/2023

Trong bản tin số 5 – tháng 5/2023 bao gồm:

  1. Giá xuất – nhập khẩu bột giấy và giấy
  2. Tình hình sản xuất – kinh doanh ngành giấy trong nước
  3. Tin tức đầu tư

Sự thành công dự án mới sản xuất Giấy Flulting và Testliner

Dự trữ bột giấy thương mại của các nhà sản xuất giấy trên toàn cầu đã tăng thêm 4 ngày cung cấp trong tháng

CASCADES thông báo khởi động thành công nhà máy giấy bao bì tại Bear Island

>>> Xem BẢN TIN VPPA THÁNG 5/2023

Nguồn: Hiệp hội Giấy và Bột Giấy Việt Nam