Thị trường Bao bì
31/3/2023

Bản tin Ngành giấy tháng 03/2023

BẢN TIN NGÀNH GIẤY là thông tin tổng hợp hàng tháng về thị trường bột giấy, giấy, đầu tư và công nghệ ngành giấy trong nước và thế giới… Bản tin được xuất bản mỗi tháng một số.

Bản tin Ngành giấy tháng 03/2023
Bản tin Ngành giấy tháng 03/2023

Trong bản tin số 3 – tháng 3/2023 bao gồm:

  1. Giá xuất – nhập khẩu bột giấy và giấy
  2. Tình hình sản xuất – kinh doanh ngành giấy trong nước
  3. Tin tức đầu tư

Andritz cung cấp dây chuyền tái chế vỏ lon nước giải khát cho Giấy Đồng Tiến Bình Dương, Việt Nam

Thị trường giấy cán láng dự kiến sẽ tăng 4,6% từ năm 2023 đến năm 2033

Lee & Man Paper đặt Andritz lô ép kiểu giầy để tăng hiệu suất năng lượng

   >>> XEM BẢN TIN VPPA THÁNG 3/2023

Nguồn: Hiệp hội Giấy và Bột Giấy Việt Nam