Tin tức Hội viên
2/12/2022

Đầu tư lần thứ ba của công ty Bao Bì Indonesia cho máy In ống đồng và máy Ghép BOBST

Nếu sự chuyển đổi như vũ bão của ngành công nghiệp bao bì toàn cầu đã làm nổi bật những lợi thế đa dạng cho các công ty bao bì mềm để áp dụng các giải pháp quy trình và thiết bị tích hợp, thì đối với một số công ty bao bì nhìn xa trông rộng, đây đã là một chiến lược chiến thắng trong thời gian qua.

Đầu tư lần thứ ba của công ty Bao Bì Indonesia cho máy In ống đồng và máy Ghép  BOBST

(Please find English Version below)

Kể từ năm 2009, một công ty bao bì mềm lớn ở Indonesia đã nhiều lần đầu tư vào các máy in và máy ghép hiệu suất cao, một trong những giải pháp hoàn chỉnh của BOBST . Việc lắp đặt máy in ống đồng RS 5003 mới nhất và máy ghép màng đa công nghệ NOVA DA 800 đã được hoàn thành từ đầu năm 2022. Tiếp theo là một đơn đặt hàng lặp lại hai tháng sau đó, dự kiến ​​giao hàng vào cuối  năm 2022.

Nhận xét về việc lắp đặt mới nhất Antonius Koban, Giám đốc bán hàng Indonesia , Bobst Jakarta cho biết " Như là một nhà sản xuất máy cung cấp các giải pháp làm bao bì từ giai đoạn đầu đến cuối, BOBST có thể cung cấp các giải pháp cho nghành, chẳng hạn như in ống đồng hoặc CI Flexo, ghép. Điều này cho phép quy trình sản xuất hiệu quả nhất nhằm tối đa hóa chất lượng, hoạt động bền vững, năng suất và sự chấp nhận của thị trường, mà sự tích hợp hoàn hảo từ một nhà cung cấp duy nhất giúp giảm nguy cơ sản phẩm bị lỗi.”

Các lợi thế khác có được từ khả năng hoán đổi cho nhau của xe đẩy ( trolley) giữa các máy có cùng chiều rộng web và từ tất cả các thiết bị chia sẻ cùng một HMI với kiểu dáng và khả năng sử dụng chung. Điều này cho phép tăng tốc đáng kể quá trình đào tạo của người vận hành và tằng hiệu suất máy tối ưu nhanh hơn với mỗi lần cài đặt mới.

Press contact:

Gudrun Alex
BOBST PR Representative

Nilobon Chantasombut
Regional Marketing & Communication Manager, South East Asia Pacific

Follow us:

--- English version ---

If the whirlwind transformation of the global packaging industry has highlighted the manifold advantages for flexible packaging converters to adopt integrated equipment and process solutions, for some farsighted converters this has been a winning strategy for some time now.

Since 2009, a major flexible packaging converter in Indonesia has repeatedly invested in high performance printing and laminating machines packages one of the BOBST One complete solution offerings. The latest installation of a RS 5003 gravure printing press and a NOVA DA 800 multi-technology laminator has been completed at the beginning of 2022. This has been followed by a repeat order two months later, which is due for delivery at the end of 2022.

Commenting on the latest installations Antonius Koban, Sales Manager Indonesia, Bobst Jakarta, said: ”As a machine manufacturer offering end-to-end flexible packaging solutions, BOBST can go further in delivering converters solutions, such as gravure or CI flexo printing and lamination. This enables the most efficient production workflow that maximise quality, sustainable operation, productivity, and market acceptance, whose perfect integration from a single source reduces the risk of defective packaging substrates.”

Further advantages are derived from the interchangeability of trolleys between machines of the same web width and from all the equipment sharing the same HMI with common style and usability. This enables to considerably speed up the operators’ training and bringing the machine up to optimum performance faster with every new installation.

Từ khoá:
No items found.
Hiện tại chưa có bài viết liên quan đến từ khoá này.
Xem tất cả Bài viết liên quan
No items found.
Hiện tại chưa có bài viết liên quan đến chủ đề này.